News

98,59% van de sirenes heeft correct gewerkt
Het platform ’ICMS’ (Incident & Crisis Management System) wordt op 1 januari 2017 in gebruik genomen. Dit platform, dat het resultaat is van het werk van vertegenwoordigers van alle disciplines en overheden die betrokken zijn bij het crisisbeheer, maakt een optimale uitwisseling mogelijk van operationele en strategische informaties bij een noodsituatie.

Nuttige links

www.nucleairrisico.be

Het Crisiscentrum behoort tot de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken